Palanca.

Anunturi pentru Palanca

adauga si tu

Şcoala Palanca în vacanţă La şcoala Palanca se desfăşoară activităţi pentru ca atât elevii cât şi întrega comunitate să ţină pasul cu cerinţele societăţii în care trăim. Vacanţa a însemnat pregătirea şcolii pentru un nou an şcolar în cele mai bune condiţii, dar şi activităţi care au oferit copiilor în primul rând, dar şi adulţilor, posibilităţi interesante de petrecere a timpului liber. Aceste activităţi contribuie la creşterea rolului şi prestigiului şcolii în comunitate.
Proiectele naţionale şi internaţionale în care s-a implicat şcoala sunt: „Economia Bazată pe Cunoaştere” (EBC), „Sistem integrat de management a deşeurilor solide în judeţul Bacău”, „Europeean Schools for a Living Planet”, “Pădurea ca factor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră”. Pe lângă acestea au avut loc şi activităţi cu caracter non-formal pentru petrecerea în mod plăcut şi instructiv a unei părţi din timpul vacanţei.

Biblioteca pentru toţi

Primăria comunei Palanca (jud. Bacău) în parteneriat cu primăria comunei Hangu (jud. Neamţ) şi cu Şcoala cu clasele I-VIII Palanca implementează în perioada mai-octombrie 2012 proiectul “Biblioteca pentru toţi”. Finanţarea se face în cadrul programului eCultura care face parte din proiectul naţional amplu “Economia Bazată pe Cunoaştere” iniţiat de Guvernul României prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu sprijinul Băncii Mondiale.

Proiectul „Biblioteca pentru toţi” vizează creşterea capacităţii comunităţilor participante de a folosi TIC pentru accesul la informare şi cultură şi micşorarea distanţei psihologice dintre bibliotecă şi utilizatorii ei. Acest proiect urmăreşte deasemenea să lărgească baza de utilizatori spre categoriile dezavantajate care nu sunt obişnuite să folosească şi/sau nu ştiu cum să folosească serviciile bibliotecii.

Bibliotecile participante işi vor diversifica gama de servicii oferite utilizatorilor prin accesul la resursele electronice şi vor colabora pentru schimbul de bune practici şi pentru extinderea fondului informaţional al fiecărei instituţii.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Iniţierea unui grup de 20-40 adulţi din fiecare comună în comunicarea pe internet.
- Promovarea lecturii ca formă de informare şi socializare.
- Schimbul de experienţă între cele două comunităţi participante la proiect, Palanca şi Hangu.
- Promovarea imaginii celor două localităţi în mediul virtual şi în presa scrisă.
Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au fost:
Cursuri de iniţiere:
7-8 iulie şi 14-15 iulie susţinute în şcoala Palanca
3-4 iulie şi 10-11 iulie susţinute în Biblioteca Comunală din Hangu
Sesiuni de lectură:
17-18 iulie şi 24-25 iulie în Hangu
21-22 iulie şi 28-29 iulie în Palanca
Cursurile au avut succes şi mulţi dintre participanţi şi-au manifestat dorinţa de a aprofunda cunoştinţele primite cu această ocazie. Am găsit cu bucurie în Palanca un grup foarte interesat de lectură şi astfel s-a format un club de lectură pentru adulţi în cadrul şcolii care va avea întâlniri bilunare şi după încheierea proiectului.
Activităţile care urmează să se desfăşoare sunt „Ziua porţilor deschise” pe 26 august în Palanca, iar pe 30 august în Hangu în cadrul cărora membri ai celor două comunităţi se vor cunoaşte mai bine şi vor împărtăşi din experienţa proprie.

Bugetul proiectului este de 16.480 RON, din care 16.000 RON finanţarea acordată prin programul eCultura şi 480 RON din bugetul primăriei Palanca.
Coordonarea este asigurată de Vlad Atomulese, Crina Biro-Bălan, Liliana Atomulese la Palanca şi Liliana Pîntea la Hangu. Deasemenea, doamna Nina Niţă, facilitatorul zonal EBC, a asigurat tot sprijinul şi îndrumarea echipei de proiect.
Cele două comunităţi implicate în proiect, Palanca şi Hangu, sunt foarte asemănătoare din multe puncte de vedere. Începând cu aşezarea geografică, amandouă fiind amplasate în zone montane superbe, locuitorii lor având aceleaşi ocupaţii, adică exploatarea lemnului şi creşterea animalelor, un număr apropiat de locuitori (aprox. 3500) şi terminând cu asemănarea problemelor întâmpinate de cele două comunităţi (lipsa locurilor de muncă şi migraţia tinerilor). Acest proiect îşi doreşte ca prin utilizarea mijloacelor eficiente de comunicare şi a tehnologiilor moderne să contribuie activ la dezvoltarea locală.

eVacanţa 2012

Acesta este a opta ediţie a unei competiţii interşcolare desfăşurată în cadrul proiectului eVacanţa iniţiat tot în comunitatea EBC. Echipa de proiect este formată din Adriana Avădăni, Ciotloş Simona, Andreea Juverdeanu coordonată de Crina Biro Bălan şi supervizată de o comisie formată din domnul director Dumitru Cojocaru şi doamna învăţătoare Carmen Mazilu. La desfăşurarea activităţilor au contribut şi alte persoane din comunitate (părinţi, bunici, angajaţi ai primăriei). Obiectivele acestui proiect sunt promovarea internetului ca sursă de documentare, de promovare a metodelor moderne de predare şi ca loc unde se poate promova comunitatea din care faci parte. Copiii participanţi sunt elevi ai şcolii noastre, dar şi alţii veniţi să petrecă vacanţa la bunici sau la rude.

Networking

Proiectul „Economia Bazată pe Cunoaştere” desfăşoară şi un program de networking constând în schimburi de experienţă naţionale, tabere de creaţie şi vizite de studiu internaţionale. Patru profesori din şcoala noastră, Dumitru Cojocaru, Ciotloş Simona, Andreea Juverdeanu şi Biro – Bălan Crina vor participa la tabăra de creaţie organizată la Sinaia.Despre Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere

Economia Bazată pe Cunoaştere este un proiect strategic de pionierat pentru societatea cunoaşterii din România, conceput şi derulat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi finanţat de Banca Mondială şi de Guvernul României.

Prin acest program, MCSI a dotat 255 de comunităţi din România dezavantajate din punct de vedere al cunoaşterii şi accesului la informaţie cu infrastructură TIC şi acces la Internet de mare viteză. În fiecare comunitate inclusă în acest exerciţiu inovativ a fost dezvoltată o Reţea Electronică a Comunităţii Locale, ce comprimă 4 noduri de importanţă publică locală: Primăria, Şcoala, Biblioteca şi PAPI (Punct de Acces Public la Infomaţie).

Beneficiarii direcţi ai societăţii cunoaşterii reprezintă 1.8 mil locuitori, 20% din populaţia din mediul rural, 8% din populaţia României. Economia Bazată pe Cunoaştere şi-a propus să transforme această categorie vulnerabilă a populaţiei în adevărate surse de educaţie şi informaţie, prin transfer de cunoaştere şi diseminare de bune practici atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

Mai multe informaţii despre proiect puteţi obţine vizitând www.ecomunitate.ro .

BioAgreabil

BioAgreabil este o campanie de informare şi conştientizare a publicului despre problema deşeurilor, realizată în cadrul proiectului “Sistem integrat de management a deşeurilor solide în judeţul Bacău”. Elevi, părinţi, profesori, angajaţi ai primăriei au participat la întâlnirea realizată în şcoală pentru prezentarea compostării ca modalitate de reciclare a deşeurilor biodegradabile şi a modului de folosire a unităţilor de compostare distribuite gratuit comunităţilor în cadrul acest proiect. Copiii au învăţat cu folos pentru că în urma contribuţiei la discuţie au primit materiale promoţionale genţi, tricouri, şepci drept premiu. Marele câştig al comunităţii va fi folosirea lăzilor de compost primite şi educarea tinerilor noştri în spiritul respectului pentru natură şi pentru resursele pe care ni le furnizează.

European Schools for a Living Planet

European Schools for a Living Planet este un program iniţiat de WWF (World Wide Fund) şi fundaţia Erste care au creat o reţea de şcoli în care se realizează o educaţie ecologică. Ideea principală a programului este aceea că şcoala este un spaţiu propice pentru dezvoltarea unei atitudini active pentru dezvoltarea unui trai în armonie cu natura şi unde se pot transmite elevilor elementele de bază ale unui comportament civic responsabil faţă de mediu şi comunitatea în care trăiesc. În cursul anului şcolar 2011-2012 tema propusă a fost „Ecological footprint” („Amprenta ecologică”). Elevi din şcoala Palanca îndrumaţi de profesor Andreea Juverdeanu au realizat un proiect numit „Green your food footprint” care a câştigat pentru cinci elevii participanţi o săptămână de tabără în Munţii Vulcan, staţiunea Straja din judeţul Hunedoara. Proiectul a însemnat dezvoltarea cunoştinţelor elevilor despre legătura dintre un stil de viaţă sănătos şi amprenta ecologică personală şi deasemenea despre valoarea agriculturii şi gastronomiei tradiţionale pentru o dezvoltare durabilă a comunităţii. În tabăra la care vor participa se vor întălni cu copiii din celelalte ţări, Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Cehia, Slovacia, Slovenia, Serbia şi Moldova ale căror proiecte au fost apreciate în această competiţie.

“Pădurea ca factor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră”

Deşi mai sunt câteva săptămâni bune de vacanţă, activităţile extracurriculare pentru anul şcolar viitor, mai ales cele legate de protecţia mediului, sunt deja planificate.
În acest sens, în perioada 29 iulie – 4 august 2012, un cadru didactic de la Şcoala cu clasele I-VIII Palanca, respectiv profesor Dumitru Cojocaru, a participat la un curs în cadrul proiectului intitulat „Pădurea ca factor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră”. Acest proiect a fost iniţiat în parteneriat de către Comunità Impegno Servizio Volontariato (CISV), Gruppo di Volontariato Civile (GVC), Asociaţia ALMA-RO, Fundaţia TERRA Mileniul III, Asociaţia RHODODENDRON, Alliance of Association Polish Green Network, ACSUR Las Segovias, KOPIN şi finanţat de GEF SGP.
Dintre activităţile planificate şcoala noastră va participa la activităţile educaţionale şi la schimbul de experienţă dintre şcoli. Mai multe informaţii despre acest proiect, obiectivele şi activităţile sale se găsesc la : http://terraiii.ngo.ro/index.stm?apc=gp-r0x1--&x=40173 şi http://www.alma-ro.ngo.ro/index.stm?apc=gp-r0x1--&w=am.


Pe lângă aceste activităţi din cadrul unor proiecte grupuri de elevi însoţiţi de învăţători şi diriginţi au participat la excursii în judeţul Bacău în zona Comăneşti - Târgu Ocna – Slănic Moldova vizitând obiectivele turistice din acest spaţiu geografic. Ansamblul folcloric “La porţile neamului” condus de domnul Atomulese Florin şi care este format în principal din elevi ai şcolii noastre a participat la multe festivaluri şi a fost invitat la festivalul folcloric de la Slanic Moldova şi va fi prezent şi la activităţile prilejuite de Zilele oraşului Comaneşti. 15.08.2012

Adaugat de profdoc